logo Erik de Jong

Erik de Jong Uitvaartverzorging &
begeleiding

Een uitvaart kost geld
De kosten verschillen al naar gelang de wensen van de overledene en naasten en ieders financiële omstandigheden. Zo snel mogelijk na inventarisering van uw wensen, geven wij een nauwkeurige indicatie van de te verwachten kosten van de uitvaart. De begroting laat duidelijk zien waaruit de kosten zijn opgebouwd. De factuur wordt, als u voldoende verzekerd bent, betaald door uw verzekeraar.

herfstblad

Een uitvaartverzekering bestaat in twee vormen: een kapitaalverzekering of een naturaverzekering. Veel mensen hebben zo´n polis afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Sommige verzekeraars zijn tevens onderdeel van een uitvaartonderneming. Dit betekent niet dat u, als verzekerde, verplicht bent een uitvaart door deze onderneming te laten verzorgen.

herfstblad

Het staat u helemaal vrij een uitvaartonderneming van uw eigen keuze in te schakelen, of u nu wel of niet een verzekering heeft afgesloten. Na het overlijden komt het verzekeringsgeld vrij en wordt aan degene die de belangen behartigd, meestal één van de directe nabestaanden, uitgekeerd. U hoeft hiervoor zelf niets te doen, wij regelen dit voor u als u wilt.

herfstblad

Wij verkopen geen verzekeringen, maar bij een overlijden wordt het verzekerde bedrag wel uitgekeerd aan ons om de rekening van de uitvaart te betalen. Wij werken 100% zelfstandig en zijn onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij ons volledig kunnen richten op de uitvaart die wij verzorgen. De uitvaart die wij verzorgen is conform uw wens.

herfstblad